AFM vergunningsnummer 12046471 KVK 73123293
0850650050
info@goedmetgeld.nl

Bescherm je waardevolle bezittingen!

Welkom bij Goed met Geld

De enige dienstverlener die zijn klanten helpt om niet alleen de goedkoopste, maar ook de beste deals te vinden!

“Wij halen het meeste uit uw geld en kunnen u hierbij direct persoonlijk advies geven“.

Bent u consument?

Bent u consument en wilt u graag een keer al uw verzekeringen vergelijken? Geen probleem, dat doen wij voor u. Zelfs bij aanbieders die zonder provisie werken, voor ons geen probleem. Dan werken wij met een passend abonnement.

Prijs

Uiteraard is prijs belangrijk, maar nog belangrijker is of u wel de juiste dekking heeft.

Verzekering Check

Uitgaande van de juiste dekking maken wij een vergelijking van al uw verzekeringen bij alle voor ons beschikbare aanbieders.

Aanbieders

Dit zijn niet alleen intermediaire aanbieders, maar ook internet aanbieders.

Netto werken

Is een internet aanbieder de beste optie voor u? Dan kunnen wij ook zonder provisie, maar met een passend abonnement werken.

Bent u intermediair?

Bent u intermediair en bemiddelt u vooral in hypotheken? U wilt wel adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen, maar liefst zonder hier veel tijd aan te besteden. U vindt vragen over schade verzekeringen vervelend en schade meldingen kosten u te veel tijd! Wij hebben de oplossing voor u, wanneer u de benodigde gegevens verzamelt, doen wij de rest voor u en uw klant.

Verzekering Check

Wij maken een vergelijking voor uw klant en leggen deze namens u aan uw klant voor. Accepteert de klant de vergelijking, dan regelen wij de rest.

Back office

Onze backoffice vraagt de nieuwe verzekeringen aan, zegt de oude verzekeringen op en administreert alle polissen, mutaties en communicatie in een voor u toegankelijke CRM omgeving.

Telefoon

Belt uw klant, dan wordt de telefoon namens u opgenomen door een medewerker van onze backoffice. Zo worden ook alle schademeldingen namens u afgehandeld.

Mijn kluis

De klant heeft toegang tot alle polissen via een “mijn kluis” omgeving.

Een aantal zaken waar we heel goed in zijn

Wij brengen het beste voor u als intermediair samen. Van een breed aanbod van verzekeraars tot een professionele backoffice voor contact met uw klant, mutaties en schadeafhandeling.

Bescherm de bezittingen van uw klant

Uiteraard is een scherpe premie belangrijk, echter de juiste dekking voor uw klant is nog veel belangrijker. Heeft u dat bij aanvang en wellicht recent nog goed geinventariseerd? 

Verzekering Check

Om een scherpe premie en de juiste dekking vast te stellen, bieden wij een Verzekering Check aan waarmee uw klant een zeer concurerende aanbieding ontvangt.

Een professionele backoffice

Om het contact met uw klant te onderhouden, mutaties van uw klanten te verwerken en de schade afhandeling te verzorgen, werken wij met een proffessionele backoffice. Om het voor uw klant inzichtelijk te maken, worden alle polissen weergegeven in een digitale kluis. Om het ook voor u als adviseur inzichtelijk te houden wordt alle communicatie, polissen en schadeafhandeling vastgelegd in een voor u toegankelijke CRM omgeving.

Over ons

Bram de later is al sinds de jaren 90 actief als intermediair. Bram heeft al die tijd zijn eigen kantoor gehad, maar is ook eigenaar geweest van een HypotheekShop kantoor. Bij Bram staat dienstverlening aan zijn klanten centraal, ook al is dat ‘s-avonds of in het weekend. Hij is er altijd voor zijn klanten en gaat tot het uiterste om de wensen van de klant waar te maken.

Udo Koerselman zit al sinds 1998 in de financiële dienstverlening en kent de intermediair markt door en door. Udo is mede verantwoordelijk geweest voor het in de markt zetten van Factua, een facturatie en incasso tool voor het intermediair. In deze periode heeft Udo meer dan 250 intermediairs geadviseerd over hun verdien model en geholpen met de introductie van netto werken. Zowel op het gebied van complexe producten als simple risk producten.

Bram de Later

Udo Koerselman

    Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Heeft u een klacht die naar uw mening onvoldoende wordt opgelost? Dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de stichting “Klachten Instituut Financiele Dienstverlening”, ofwel de KiFiD. Hiervoor dient u wel eerst onze klachtenprocedure te doorlopen, anders verwijst de KiFiD u weer terug naar ons. Om een klacht bij ons te melden kunt u gebruik maken van ons contact formulier.

Onafhankelijke en onpartijdige behandeling van uw klacht

Wij hanteren bij het begrip “klachten” elke serieuze uiting van ontevredenheid van een relatie. In onze interne klachtenprocedure staat onder meer dat een klacht bij voorkeur in onderling overleg met onze relatie moet worden opgelost. Mocht dat niet lukken, dan heeft onze relatie het recht een beroep te doen op bemiddeling door het externe klachteninstituut Kifid. 

Bewaking van de klachten

Alle klachten worden centraal geregistreerd. Doel van onze klachtenregistratie is om de afhandeling van klachten te kunnen bewaken, zonodig tot en met de afdoening van een geschil na een niet-bindende uitspraak van het Kifid. Daarnaast wordt de klacht geëvalueerd om onze dienstverlening in de toekomst te kunnen verbeteren.

Samenvatting klachtenbehandeling

• Binnenkomende klachten worden bij voorkeur eerst telefonisch ontvangen. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld. Tussentijds houden wij u op de hoogte van de klachtafhandeling, ook wanneer er omstandigheden zijn waardoor deze langer duurt dan gepland.
• Alle klachten worden geregistreerd en alle relaties ontvangen na afhandeling van de klachten een evaluatiemogelijkheid.
• Als een klacht wordt afgewezen wordt de relatie geïnformeerd over de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij het Kifid.
• Als een klacht daartoe aanleiding geeft, zullen wij de interne procedure aanpassen, waardoor dit soort klachten in de toekomst mogelijk voorkomen wordt.
• Onze visie: het klantbelang staat centraal waardoor wij open staan voor op- en aanmerkingen.

Neem contact met ons op

Bent u ook nieuwsgierig naar onze dienstverlening? neem contact met ons op via info@goedmetgeld.nl of bel ons 0850650050